середа, 11 листопада 2015 р.

Що я чекаю від вивчення цього курсу...   Зараз можна знайти багато літератури, що описує метод проектів. Починаючи з історії виникнення методу і закінчуючи технологіями використання. Немає сумнівів, що це один з найпрогресивніших методів навчання, де поєднується творча і колективна співпраця учнів, вчителя і батьків.
   Про потенціал методу проектів хочеться сказати дуже багато, але ще більше хочеться досконало оволодіти цим методом.
   Що я чекаю від вивчення курсу? По –  перше, крок за кроком я хочу пройти всі етапи курсу, починаючи від проектування проекту і закінчуючи презентацією його результатів. Це дасть мені змогу ретельно продумувати кожний крок роботи з учнями, допоможе перевести стосунки з ними на рівень співпраці, що, безсумнівно, приведуть до кращих результатів у навчанні. По – друге, метод проектів, це чудовий інструмент оцінювання, оскільки в процесі виконання завдань, учні повніше оволодівають знаннями і активніше їх використовують.
.