вівторок, 24 листопада 2015 р.

Рефлексія результатів навчання за курсом «Проектна діяльність в інформаційно - освітньому середовищі»

    Навчання на курсі допомогло мені дізнатися про новий метод роботи з учнями – фасилітацію (метод ненав’язливого модераторства), досконаліше розібратися з умовами диференціації учнів.під час роботи над проектом, оцінити можливості формуючого оцінювання для направлення, відслідковування та коригування діяльності учнів. Та найскладніше, мабуть, було для мене навчитися працювати з планом проекту ( створення, потім дороблення, потім коригування - одним словом, процес постійного удосконалення). Також я розширила свої знання в плані примінення і застосування сучасних інформаційно - комунікативних технологій на всіх етапах реалізації проекту. 
  Безперечно курс потрібний і корисний. Я отримала багато нової і корисної для себе інформації, яку обов’язково використаю в роботі зі своїми учнями. Було також цікаво і пізнавально спілкуватись і співпрацювати в процесі навчання з колегами. У кожного за плечима свій досвід роботи з проектними технологіями, своє бачення того чи іншого процесу, іноді зовсім несподіване, що і цінно. 
  Хочеться відмітити доброзичливу атмосферу в роботі групи і готовність кожного підтримати і допомогти, за що я дуже вдячна.В будь – якому випадку, проектні технології з використання сучасних ІКТ – необхідність в освіті і це слід чітко розуміти, щоб не відставати від життя.

Модуль 6. Рефлексія

   Цей модуль допоміг мені дізнатись як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для завершення роботи над проектом, а саме, щоб підготувати презентацію результатів проекту, ефективно її подати і захистити, слід знати сильні і слабкі місця роботи, зрозуміти, де можливо слід щось доробити, підправити, змінити. Для цього найкраще підходять саме поради зі сторони. Обговорення у ролі білих і сірих опонентів дуже цікавий метод( взяла собі на замітку), який допомагає побачити роботу неначе збоку, очима глядача. Хоча, слід сказати, бути білим опонентом набагато легше, ніж сірим.

понеділок, 23 листопада 2015 р.

Модуль 5. Рефлексія.

Цей модуль допоміг мені зясувати як можна навчити учнів ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення власних робіт. Щоб бути успішними в житті, учні мають навчитися бути активними у власному навчанні, вони мають самі встановлювати собі цілі, знаходити відповідні джерела інформації, готувати допоміжний матеріал для збору інформації, опрацьовувати її, аналізувати, робити відповідні висновки, презентувати результати і оцінювати свою роботу і роботу своїх товаришів. В наш час це неможливо зробити ефективно без широкого застосування інформаційно - комунікаційних технологій: інтернет - ресурси для спільного редагування документів при роботі в парах та малих групах; блоґи - для проведення рефлексії; мережеві ресурси закладок на гіперпосилання потрібних веб - сайтів;  спільний Інтернет-ресурс - для обміну ідеями. Але щоб учні були активні, свідомі і самостійні в своїй творчій праці, поруч повинен бути вчитель, який чітко і цілеспрямовано керуватиме самим процесом реалізації проекту, а це можливо лише тоді, коли він сам побуває в ролі учня і зрозуміє, які труднощі чекають на його вихованців. Під час навчання за цим модулем я зрозуміла, як важливо правильно спланувати роботу групи, чітко поставити завдання. А систему оцінювання я взяла собі на замітку, дуже дієвий інструмент для керування навчальною діяльністю.

суботу, 21 листопада 2015 р.

Модуль 4. Рефлексія.

   Фасилітація (англ. facilitate - полегшувати, сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і розв’язування проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між суб’єктами діяльності.
  Процес шкільного навчання має супроводжуватися поступовим формуванням у школярів науково го мислення, підготовки до практичного застосування знань. Метод проектів  якнайбільше відповідає цим вимогам.
   Закінчивши вивчення Модуля 4., я утвердилася в думці, що управління освітнім процесом у класі, де використовується метод проектів, потребує спеціальної підготовки всіх його учасників, а також дотримання певної технології.
   Переваги проектного методу – у сприянні формування в учнів умінь планувати свою роботу, використовувати різні джерела інформації, самостійно підбирати та накопичувати матеріал, аналізувати, зіставляти факти. Учні мають навчитися аргументувати свою думку, брати відповідальність на себе за прийняття рішень, вміти розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним, оцінювати себе та інших. І, як результат проектної діяльності – продукт колективної праці, представлений на розгляд аудиторії.
   Ще один момент мене зацікавив - це диференціація. Кожний учасник проекту отримує завдання по силі і зацікавленності. Отже, байдужих бути не повино!

Модуль 3. Рефлексія.

   Цей модуль допоміг мені обдумати складові оцінювання, а саме  планувати формуюче оцінювання, заохочувати учнів до самоспрямування у навчанні, відслідковувати прогрес у навчанні учнів.
   Я зрозуміла, що оцінювання навчальних проектів має здійснюватися протягом всього процесу проекту і оцінювати важливі цілі проекту.

   Сучасні стратегії оцінювання результатів роботи учнів у проекті, дозволяють об’єктивно визначити, що учні вже знають і вміють на початку виконання завдань проектів, що їм потрібно знати, вміти, і відслідкувати процес отримання і закріплення цих знань і вмінь, надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми та залучати учнів до процесу оцінювання.

Модуль 2. Рефлексія.


   Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме:
- заохочення учнів до пошуку, проведення досліджень у навчальній діяльності та розвиток навичок мислення вищих рівнів;
- учні, які задіяні в навчальних проектах, беруть на себе більшу відповідальність за своє навчання, ніж під час виконання традиційних вправ і завдань;
- виникають можливості розвинути складніші навички: навички мислення вищих рівнів, вирішення проблем, вміння покладатися на себе, співпраці та ефективних комунікацій;
- підвищений рівень - охоплення всіх учнів роботою в проекті, покращення їх ставлення та ріст мотивації до навчання.

Модуль 1. Рефлексія.

 

    Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме навчитися оцінювати проекти, створити і презентувати саме такі навчальні проекти, які дозволять краще залучити учнів до процесу навчання, а також допомогти школярам самим навчитися оцінювати результати свого навчання.

середу, 11 листопада 2015 р.

Що я чекаю від вивчення цього курсу...   Зараз можна знайти багато літератури, що описує метод проектів. Починаючи з історії виникнення методу і закінчуючи технологіями використання. Немає сумнівів, що це один з найпрогресивніших методів навчання, де поєднується творча і колективна співпраця учнів, вчителя і батьків.
   Про потенціал методу проектів хочеться сказати дуже багато, але ще більше хочеться досконало оволодіти цим методом.
   Що я чекаю від вивчення курсу? По –  перше, крок за кроком я хочу пройти всі етапи курсу, починаючи від проектування проекту і закінчуючи презентацією його результатів. Це дасть мені змогу ретельно продумувати кожний крок роботи з учнями, допоможе перевести стосунки з ними на рівень співпраці, що, безсумнівно, приведуть до кращих результатів у навчанні. По – друге, метод проектів, це чудовий інструмент оцінювання, оскільки в процесі виконання завдань, учні повніше оволодівають знаннями і активніше їх використовують.
.