суботу, 21 листопада 2015 р.

Модуль 4. Рефлексія.

   Фасилітація (англ. facilitate - полегшувати, сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і розв’язування проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між суб’єктами діяльності.
  Процес шкільного навчання має супроводжуватися поступовим формуванням у школярів науково го мислення, підготовки до практичного застосування знань. Метод проектів  якнайбільше відповідає цим вимогам.
   Закінчивши вивчення Модуля 4., я утвердилася в думці, що управління освітнім процесом у класі, де використовується метод проектів, потребує спеціальної підготовки всіх його учасників, а також дотримання певної технології.
   Переваги проектного методу – у сприянні формування в учнів умінь планувати свою роботу, використовувати різні джерела інформації, самостійно підбирати та накопичувати матеріал, аналізувати, зіставляти факти. Учні мають навчитися аргументувати свою думку, брати відповідальність на себе за прийняття рішень, вміти розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним, оцінювати себе та інших. І, як результат проектної діяльності – продукт колективної праці, представлений на розгляд аудиторії.
   Ще один момент мене зацікавив - це диференціація. Кожний учасник проекту отримує завдання по силі і зацікавленності. Отже, байдужих бути не повино!

Модуль 3. Рефлексія.

   Цей модуль допоміг мені обдумати складові оцінювання, а саме  планувати формуюче оцінювання, заохочувати учнів до самоспрямування у навчанні, відслідковувати прогрес у навчанні учнів.
   Я зрозуміла, що оцінювання навчальних проектів має здійснюватися протягом всього процесу проекту і оцінювати важливі цілі проекту.

   Сучасні стратегії оцінювання результатів роботи учнів у проекті, дозволяють об’єктивно визначити, що учні вже знають і вміють на початку виконання завдань проектів, що їм потрібно знати, вміти, і відслідкувати процес отримання і закріплення цих знань і вмінь, надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми та залучати учнів до процесу оцінювання.

Модуль 2. Рефлексія.


   Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме:
- заохочення учнів до пошуку, проведення досліджень у навчальній діяльності та розвиток навичок мислення вищих рівнів;
- учні, які задіяні в навчальних проектах, беруть на себе більшу відповідальність за своє навчання, ніж під час виконання традиційних вправ і завдань;
- виникають можливості розвинути складніші навички: навички мислення вищих рівнів, вирішення проблем, вміння покладатися на себе, співпраці та ефективних комунікацій;
- підвищений рівень - охоплення всіх учнів роботою в проекті, покращення їх ставлення та ріст мотивації до навчання.

Модуль 1. Рефлексія.

 

    Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме навчитися оцінювати проекти, створити і презентувати саме такі навчальні проекти, які дозволять краще залучити учнів до процесу навчання, а також допомогти школярам самим навчитися оцінювати результати свого навчання.