суботу, 21 листопада 2015 р.

Модуль 4. Рефлексія.

   Фасилітація (англ. facilitate - полегшувати, сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і розв’язування проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між суб’єктами діяльності.
  Процес шкільного навчання має супроводжуватися поступовим формуванням у школярів науково го мислення, підготовки до практичного застосування знань. Метод проектів  якнайбільше відповідає цим вимогам.
   Закінчивши вивчення Модуля 4., я утвердилася в думці, що управління освітнім процесом у класі, де використовується метод проектів, потребує спеціальної підготовки всіх його учасників, а також дотримання певної технології.
   Переваги проектного методу – у сприянні формування в учнів умінь планувати свою роботу, використовувати різні джерела інформації, самостійно підбирати та накопичувати матеріал, аналізувати, зіставляти факти. Учні мають навчитися аргументувати свою думку, брати відповідальність на себе за прийняття рішень, вміти розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним, оцінювати себе та інших. І, як результат проектної діяльності – продукт колективної праці, представлений на розгляд аудиторії.
   Ще один момент мене зацікавив - це диференціація. Кожний учасник проекту отримує завдання по силі і зацікавленності. Отже, байдужих бути не повино!

1 коментар:

  1. І як вдалося відшукати в собі фасилітатора? Що було найважчим? Чи це - звичні дії, хоча й з новою назвою?

    ВідповістиВидалити